KOLEJIŠTĚ PRAHA-STŘED

Kolejiště č.5 – Praha Střed (HO)

Záměr nového kolejiště je z roku 2019 a reagovalo na malé provozní možnosti předchozího kolejiště. Je navrženo v novém půdorysu 4 x 1,5 a panel do L s odstavným nádražím a depem s rozměry 3 x 0,5m.

Náměty s venkovskou krajinkou, mám již za sebou a rád tyto náměty přenechám těm, kteří to umí a umí dobře ztvárnit vše co příroda a trať nabízí. Poslední dvě kolejiště byla inspirována Prahou a jejími nádražími. Kolejiště s pořadovým číslem 5  znázorňuje osobní část nádraží Praha Střed (1961-1968), a odstavné nádraží a odděleně depem Praha Střed s budovou jedné z jejich dílen. Jako bonus pak malý říční přístav s vykládkou uhlí. Kolejiště bude samozřejmě opět sloužit k testování, ale i focení lokomotiv a vozů, ale nabídne (doufám) také zajímavé provozní možnosti. Soupravy odjíždějí z nádraží a po prvním oblouku mizí do velkého odstavného nádraží o 12 kolejích, které umožní střídání souprav a také umožňuje odjezd souprav do přístavu a do viditelného odstavného nádraží s depem. Kolejiště je projektováno tak, aby kromě příjezdů a odjezdů vlaků ze stanice, byl znázorněn i městský provoz (autobusy , nákl auta a tramvaje). Auta pojízdná na bázi Faller CAR. V přístavu bude funkční jeřáb pro nakládku uhlí z lodí do vozů.  Na nákladovém (uhleném) nádraží pak nakladač, který bude na Faller auta (asi Praga RN) nakládat uhlí.


Kanonické schéma kolejového pole. Vpravo stanice PRAHA STŘED, uprostřed odstavné nádraží (skryté) vlevo depo a přístav.

Březen, Květen 2020
Leden 2020
DEPO – listopad, prosinec 2019
JARO, LÉTO 2019 – Rám a infrastruktura

V roce 2019 začala další etapa ve výstavbě kolejiště, tentokrát již páté generace. Po kolejišti, které bylo původně stavěno jen pro testování jízdních vlastností modelů bylo nakonec dosazeno krajinou a budovami. A bylo inspirováno již neexistující budovou Denisova nádraží,

Kolejiště č.4 – Severozápadní nádraží.

Záměr tohoto kolejiště byl původně jakýsi polygon pro testování jízdních vlastností stavěných modelů. Rozměry desky byly 3,8 x 1,2 metrů, mělo hlavní testovací ovál, cca z 1/2 poloviny krytý a v nivele 16cm potom „harfa“ pro odstavování souprav.  Nakonec bylo kolejiště dodatečně osazeno krajinou a budovami. Jako inspirace posloužila kombinace pražských nádraží Těšnov a Střed. Budova „jako Těšnov“ a hlavová stanice Praha střed. Jelikož jsem si netroufl stanici takto pojmenovat dostala název „Severozápadní nádraží“.  Provozní možnosti kolejiště byly malé, ale pro testování lokomotiv se svými nerovnostmi, ostrými oblouky posloužilo znamenitě.