ČSD 475.1

Vývoj prototypu pro stavbu modelu lokomotivy ČSD řady 475.1.  Model je vyvíjen jako kombinace leptů, 3D technologií (tisk, odlitky) i klasické stavby. Tento model je na rozdíl od předchozích kompletně vyvíjen na počítači ve 2D i 3D programech. Výhodou bude přesnost a „snadnost“ výroby a relativní dostupnost dílců, které nebude nutné složitě vyrábět nebo nahrazovat alternativami. Nevýhodou bude vyšší cena a modelařina se přesune od soustruhů a frézek do počítače.